מרכז צעירים ירושלים | כ"ה ניסן תשפ"א 07.04.2021 | 18:00
שניות
דקות
שעות
ימים
זיכרון בסלון

מה אתם עושים השנה בערב יום השואה?

מרכז צעירים ירושלים מזמין אתכם להשתתף בערב זיכרון בסלון ב-5 שפות שונות: עברית, אנגלית, צרפתית, ספרדית, רוסית.18:00-19:30 או 20:00-21:30 |
מרכז צעירים ירושלים, שבטי ישראל 22---------------------------------------------------------------
----

J
erusalem's Young Adult Center invites you to participate in a Zikaron BaSalon (A memory in the living room) evening for young adults in 5 different languages: Hebrew, English, French, Spanish and Russian.
- An intimate conversation with a survivor that will share his personal holocaust and heroism story.

- Songs, poetry, nigunim and art by participants (bring your instruments)

Holocaust remembrance evening | 07.04.21 | 18:00-
21:00 | Registration in advanc

------------------------------------------


Le Merkaz Hatseïrim de Jérusalem t’invite à participer à une soirée commémorative «Zikaron Basalone» (pour les jeunes de 18 à 35 ans) en 5 langues différentes:
🇮🇱hébreu, 🇬🇧anglais, 🇫🇷français, 🇪🇸espagnol, 🇷🇺russe.
Au programme:
- Conversat
ion intime avec un rescapé de la Shoah qui racontera son histoire personnelle.
- Extraits de poèmes, musique, etc.

Mercredi 7.4 | de 18:00 à 19:30 | Merkaz Hatséïrim
Rehov Shivté Israël 22, Jérusalem


------------------------------------------

¡Zikaron Basalon nos encontramos mañana! En Shivtei Israel 22 "Beit Canada"
Para las conferencias en árabe, inglés y francés nos encontramos a las 18:00
Para las conferencias en español, ruso y hebreo a las 19:30
No duden en traer instrumentos musicales.

¡Zikaron Basalon esta noche! Shivtei Israel 22 "Beit

Canada"

------------------------------------------
"зикарон басалон" (день холокоста)
мы встречаемся сегодня! Улица "шивтэй исраэль" 22 «Дом Канады»
лекций на языках: арабский, английский и французский в 18:00. лекций на языках: испанский, русский и иврит в 19:30. можите взять с собой музыкальные инструменты.


------------------------------------------


What's in the program