מרכז צעירים ירושלים | י"ד שבט תשפ"א 27.01.2021 | 18:45
שניות
דקות
שעות
ימים
Check-In JLM
📍
Yalla Kapara
מפגש חילופי שפות בסלנג
ZOOM


חכמים אומרים (ומי אנחנו שנתווכח):

אם את/ה רוצה להכיר תרבות אחרת - כדאי לך ללמוד את השפה של התרבות הזאת

ועל זה אנחנו נוסיף-

שפת הרחוב היא השפה שאיתה כדאי להתחיל!


מרכז צעירים ירושלים ותכנית קונקט

מזמינם אותך לחוות את התרבויות השונות בירושלים במפגש חילופי שפות בסלנג עם עולים חדשים מכל העולם


בונוס! - נדבר גם על סלנג ירושלמי
'SLANG' Language exchange meeting


ZOOM

The sages say: If you want to know another culture - you should learn the language of that culture
And if we really want to understand the people from a different culture - there is nothing like their street language!


The Jerusalem Young Adults Center and the Connect Jerusalem program invite you to experience the different cultures in a 'SLANG' language exchange meeting with Tzabarim and Olim from all over the world!

Bonus! - We will also talk about Jerusalem slang

מה בתוכנית

צור קשר

שלחו